Du har sgt p: +Andersens +Hus

G til frste fund  Tilbage til sgeresultaterne

Dato: 7. januar 1861
Fra: H.C. Andersen   Til: Henriette Scavenius, f. Moltke
Sprog: dansk.

Kbenhavn 7 Januar 1861 Kjre Fru Scavenius! Hjertelig Tak for deres Velvillie mod mig! Tak for hver Deeltagelse og Godhed for mig. Jeg er usigelig glad over "Basns" som Frken Luzia forrede mig, jeg fik det heelt og holdent hjem, det staaer paa mit Bord foran mig og det er tidt som om jeg skulde see Een og Anden derude fra titte frem fra eet af Vinduerne. Vel var det imidlertid at jeg reiste Fredag og ikke Lverdag, thi da var jeg blevet siddende i Sneen mellem Ringsted og Sor; saavidt jeg veed er endnu i Dag intet Tog i Fart. Det gik imidlertid langsommeligt ind; jeg indtraf frst 3/4 7 her i Byen, men var aldeles delagt af Tandpine og Gigt i mit Hoved; jeg maatte strax gaae tilsengs nste Dag sende Byd efter Lgen da jeg havde strk Feber; han bd mig at blive hjemme hele Lverdag; jeg sov ikke om Natten, men var dog saaledes at jeg, ved at tage mig sammen igaar kunde spise hos Collins; deres Naade ved at den var den gamle Excellenses Fdselsdag; jeg tog der hen og strax hjem tilsengs; endnu i Nat har jeg lidt meget men er dog betydeligt i Bedring; det ender med en Tandbyld. Den kolde Tour ind har isr vret mig slem. Med mine nye Vrelser er jeg ikke utilfreds, men derimod med Opvartningen, det har jeg isr prvet ved syg at komme hjem. I Dag har jeg fra Stuttgart, Dresden og Mnchen faaet smukke Julegaver! det er saa kjrligt at Vennerne der Alle tnke paa mig. Den store Kunstner Kaulbach har sendt mig et herligt Kobberstik efter hans Billed til mit Eventyr Engelen. - Fra Genf har jeg faaet en fransk Udgave af mine sidste Eventyr. Gid at dette lille Brev finde Deres Naade ret vel og bestemt paa snart at komme herind. Hils den elskvrdige Frken Luzia, hun var saa deilig ungdomslivlig denne Gang, det gjorde saa vel! Otto prgtig som alletider, hils ham meget. Frken Dunlup, ligesom Frken Lutzow og Miss Madden mange Hilsener fra mig. Tr jeeg ogsaa bedee deres Naade at bringe mmig i venlig Erindring hos deres Svigersn og hans ldste Sster. Jeg haaber at hre hvorledes Alt staaer til paa Basns og naar vi see Deres Naade her i Byen. Veiret maa der vist tages Hensyn til, thi det vil vre en heel Fortrd at blive underveis og maaskee, gjennem hi Snee at sge Ly i et Bondehuus. Gud bevare og glde Deres Naade i det nye Aar. Deres taknemlige

H. C. Andersen

Tekst fra: H.C. Andersens Hus