Dato: 2. januar 1861
Fra: H.C. Andersen   Til: Henriette Oline Collin, f. Thyberg
Sprog: dansk.

350. Til Henriette Collin.

Basns den 2den Januar 1861.

Kjre Fru Collin!

Frst gldeligt Nytaar! dernst en Bn. Er De ikke saa elskvrdig at gjre mig den Tjeneste, ikke lnge efter at De imorgen har modtaget dette Brev, at sende et Bud hen til Verten hos hvem jeg skal boe, paa Hjrnet af Garnisonspladsen og Toldbodgaden, jeg veed ikke ret hans Navn, ellers skrev jeg lige til ham, og underrette Manden om at jeg kommer til Kjbenhavn paa Fredag den fjerde; jeg kommer med Middagstoget, der indtrffer omtrent henimod Klokken sex om Eftermiddagen og jeg nsker da at min strre Stue maa vre varm. Jeg vil haabe at Sadelmageren har lagt Gulvteppe paa, jeg gav Ordre der til, fr jeg reiste. Det er Sadelmager Olsen under Hotel Phnix. Visen til den sjette Januar haaber jeg har Deres Bifald, De har modtaget den. De fjorten Dage her paa Landet have ikke vret muntre, jeg har derfor ganske betragtet dem som Arbeids Dage og virkelig udrettet en Deel, oversat hele anden Act af Le pardon de Plermel, omskrevet Historien om Bispen i Brglum og dernst bragt paa Papiret endnu tre455 nye Eventyr, Tolv med Posten,–Skarnbassen, og Sneemanden; det sidste skrev jeg paa Aarets sidste Dag og reenskrev det igaar paa frste Januar. Havde disse Eventyr vret til fr Julen, da havde jeg kunnet give et heelt Hefte ved at optage ldre f Ex: De Vises Steen der kun har staaet i Kalenderen. Nu trnger jeg til lidt Oplivelse, det har vret en meget trist Juul. Iaften er Bal paa Borreby; Stedet kjender De fra Waldemar Daa; jeg er naturligviis indbudt, men da jeg ikke dandser og ikke spiller Kort, vil det vre skrkkeligt at maatte blive der til fem om Morgenen for at kunne komme hjem igjen, saa opgiver jeg heller den Fornielse og sidder over i Stilhed paa Basns. I det nye Aar have endnu Ingen gldet mig med Breve, derimod fik jeg eet Nytaars aften fra Fru Serre. Hils nu kjrligt Deres Mand, Frken Louise og den vordende Professor Jonas Collin!

Deres hjerteligt hengivne

H. C. Andersen.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost