Dato: 12. december 1860
Fra: H.C. Andersen   Til: Henriette Scavenius, f. Moltke
Sprog: dansk.

Kjbenhavn den 12 December 1860

Kjre, naadige Frue!

De tilgiver at jeg saasnart efter at have skrevet, kommer igjen med en Skrivelse, men jeg vilde gjerne at De skulde have denne fr De gldede mig med Brev; tr jeg ikke nok udtale at det falder mig beqvemt, om Deres Naade tillader det, at jeg imorgen otte Dage, kom til Basns. Jeg vil vre i Korsr Torsdag den 20de, dersom Vognen der maatte hente mig om Formiddagen saaledes at jeg ved Frokosttid Kl 12 kunde vre i deres Kreds. Det er grueligt tidligt paa denne Aarstid at gaae med Morgentoget, man maa da op omtrent Klokken fem, jeg tnkte derfor at gaae med Aftentoget om Onsdagen lige til Korser, sove der og altsaa Trosdag Formiddag Klokken 9-10, kjre til Basns. Er deres Naade saa god og venlig aat sende mig et Par Ord, som jeg faaer Sndag eller Mandag, for at jeg kan vide om min Plan finder deres Bifald. her er saa graat og uhyggeligt inde i Byen og da jeg ikke fr frste Januar kan faae min Bolig indrettet, mine Bger og andre smaa Ndvendigheder om mig, saa er jeg endnu som paa Reise og glder mig derfor til at komme afsted til velsignede Mennesker og Juleglde. - Brev til mig bedes sendt enten her til Hotel d'Angleterre eller til Excellensen Collin, Amaliegade No 9. Deres Naades

taknemlig hengivne H. C. Andersen

Tekst fra: H.C. Andersens Hus